Monday, 22 November 2010

Pattern resource!

Post in English I'm in the middle of studying for an exam, so of course I spend most of my time looking at knitting patterns! I stumbled over a great website with lots of patterns of different kinds, with charts and all! It looks extremely 90's in the webdesign, but who cares when you get thousands of awesome patterns and ideas! Check it out. :)

This is sort of how I feel at the moment... Enlightened but extremely frustrated! After Friday I can spend all the time I want (in the evenings at least) on knitting!

Post in Swedish Jag håller som bäst på att tentaplugga, så självklart spenderar jag mest tid på att titta på stickningsmönster! Jag snubblade över en sajt med mängder av mönster av olika sorter, med mönsterritningar och allt! Själva sajten ser väldigt 90-tal ut, men vem bryr sig när man får massor av mönster och ideer?! Kolla in den här! :)

Wednesday, 17 November 2010

The Linnea sweater

Post in English The second design design I made myself, was inspired by my own name. It's a sweater for a 4-yearold with twin-flowers, aka Linnea flowers (Linnaeus Borealis). This might be the sweater I'm most content with so far, it's very personal and although it's very pink and pink is not normally my colour (despite TWO pink sweaters in my collection!) I like it a lot. I can't decide whether to keep it for my possible future kids or to sell it.

(The collar is actually folded, the photo was taken when I was remaking it as it got too tight the first time.)

Right now I'm working on a sweater for myself - at least that's the plan, seeing my history of not keeping any of my own work we'll see how it goes. I'm using one of the patterns from the new Lopi book, and it's going to be grey with blue and dark grey pattern. I've also just finished two sweaters that I had orders for, or one is completely finished and the other one is waiting for buttons.

Btw, when I was at my parents place last weekend I ordered woven name tags to put on my products! It's going to be very exciting to see them when they arrive.


Post in Swedish Min andra egna design inspirerades av mitt eget namn. Det är en tröja för en 4-åring med Linnea-blommor (Linnaeus Borealis) på. Det här är förmodligen den tröja jag är mest nöjd med så här långt, den är väldigt personlig och även om den är väldigt rosa och det egentligen inte är min färg (trots TVÅ rosa tröjor i min samling!) så gillar jag den verkligen. Kan inte bestämma mig för om jag ska behålla den till eventuella framtida barn eller om jag ska sälja den.

(Kragen är egentligen vikt, fotot togs när jag höll på att göra om den eftersom den blev för tight första gången.)

Just nu jobbar jag på en kofta till mig själv - det är åtminstone planen, även om jag ju brukar ha svårt att behålla saker jag gjort. Jag använder ett av mönstren från den nya Lopi-boken, och den kommer bli grå med blått och mörkgrått mönster. Har också precis avslutat två beställningströjor, eller den ena är helt klar och den andra väntar på att få knappar.

Förresten, när jag var hemma hos mina föräldrar förra helgen så beställde jag vävda namnlappar som ska sättas på mina tröjor! Kommer bli mycket spännande att se dem när de kommer.

Monday, 18 October 2010

Pink lopi

Post in English Before I finished the Berså cardigan, I followed a complete pattern from a book for a change. It became a pink sweater with a cross pattern meant for my sister, but I think it in the end got a bit small for her so I might end up selling it. It's made in double plötulopi.

After publishing this one and the Berså cardigan, I got a bunch of requests for prices and stuff like that for my knitting and my sweaters. So after that I updated my website with a section for my knitting and made a simple info sheet. My website is here, and the info sheet on the left.Post in Swedish Innan Berså-tröjan följde jag som omväxling ett färdigt mönster från en stickningsbok. Det blev en rosa tröja med korsmönster som var tänkt till min syrra, tror dock att den i slutändan är lite liten åt henne så jag kanske säljer den. Den är gjord i dubbel plötulopi.

Efter att jag la ut den här och Berså-tröjan fick jag en hel rad förfrågningar om priser och sånt för mina tröjor. Därför uppdaterade jag min hemsida med en egen sektion för stickningen samt en liten infobroschyr. Hemsidan finns här, och broschyren nedan.

Saturday, 9 October 2010

Cardigan with classical Swedish pattern

Post in English
Yesterday and the day before I uploaded some photos of my most recent knitted products, and suddenly I had several requests and orders on both sweaters and other things! Very fun! I'm working on a product sheet with prices and other info, so I have information ready for when I get requests.

The cardigan above was finally finished last night, it's a tiny cardigan for a 1- or 2-year old with a pattern inspired by classic Swedish design - Stig Lindberg's Berså.Post in Swedish
Igår och förrgår laddade jag upp bilder på mina senaste stickningsverk, och plötsligt har jag fått flera beställningar på både tröjor och andra grejer! Jätteskoj! Håller på att göra ett produktblad med priser och annan info, så jag har färdig information för de som frågar.

Koftan ovan gjorde jag färdigt det sista på igår kväll, det är en liten kofta till en 1- eller 2-åring nånting med mönster inspirerat av klassisk svensk design - Stig Lindbergs Berså-servis.

Thursday, 7 October 2010

First own design

Post in English
What I enjoy the most is not the knitting itself, but constructing patterns and see them grow into reality. I spend hour after hour when I have time to gather inspiration. I collect and save ideas and patterns in an Excel sheet, and sometimes they end up as finished sweaters. As a base I usually use an old description from one of the Istex books, and modify it the way I want it.

My first own design looked as below, finished back in February or March when I was still living in Iceland. It consists of different patterns from other sweaters I've seen. My mum loved it so she got it. Since then I've used more of my own ideas because I've had a specific goal with it or something I wanted to include. More photos will come later.
Post in Swedish
Det jag tycker är roligast är inte själva stickandet, utan att konstruera mönster och se dem växa fram till verklighet. Jag ägnar timme efter timme när jag har tid över för att samla inspiration. Jag samlar alla idéer och mönster i ett exceldokument, och ibland mynnar de ut i tröjor. Som bas använder jag oftast en färdig beskrivning från en av Istex böcker, och modifierar den efter eget huvud.

Min första egna design såg ut som den ovan, gjorde färdigt den nån gång i februari eller mars när jag fortfarande bodde på Island. Den består av olika mönster från andra tröjor jag sett. Mamma gillade den så hon fick den. Sen dess har jag gjort lite mer helt efter eget huvud för att jag haft ett specifikt mål med det eller något särskilt jag ville ha med. Andra bilder kommer vid ett senare tillfälle.

Thursday, 16 September 2010

Let's start from the very beginning

Post in English

The very first thing I knitted was a scarf when I was around 12-13. It was incredibly ugly, done with only plain-knitting and I thought it was madly boring. Since then I've never done another scarf, and I find hard to see that I would do one again.

That's how it usually is. I have difficulties doing the same thing more than once. If I reuse a pattern or a model I have to switch colors or make up something new. Otherwise it's boring, and then I grow tired of it.

In 7th grade I knitted a pair of lovikka mittens. I knitted so hard that the mittens were far to small and I had to give them away to my sister. That's when I started two themes: lovikka mittens (for a few years I mass produced mittens, everyone I gave Christmas presents to got lovikka mittens... or eskimo mittens, that I switched to since they were softer) and giving away everything I knit. I still haven't kept anything myself of what I've knitted and that I actually use. Either I've sold it, or I've given it away.

Nowadays I mainly knit in Icelandic wool yarn; Álafoss Lopi, Létt-Lopi or Plötulopi. Will write more about this at a later occasion.

In this blog I will publish my work and designs, and feel free to comment!

Post in Swedish

Det allra första jag stickade var en halsduk när jag var runt 12-13. Den var fruktansvärt ful, gjord bara med rätstickning och jag tyckte att det var fruktansvärt trist. Sen dess har jag aldrig gjort en halsduk igen och har svårt att se att jag skulle göra det igen.

Så brukar det vara. Jag har svårt att göra samma sak flera gånger. Ska jag använda samma mönster eller modell igen måste jag byta färger eller hitta på något nytt. Annars blir det tråkigt, och då tröttnar jag.

I 7:an stickade jag ett par lovikkavantar. Jag stickade så hårt att vantarna blev på tok för små och jag fick ge bort dem till syrran. Där påbörjade jag två saker som skulle bli teman: lovikkavantar (under något år massproducerade jag vantar, alla de som fick julklappar av mig fick lovikkavantar... eller eskimovantar, som jag gick över till eftersom de var mjukare) och att ge bort det jag stickar. Fortfarande har jag inte kvar nånting själv som jag stickat om som jag faktiskt använder. Antingen har jag sålt det, eller gett bort det.

Nu för tiden stickar jag i princip uteslutande med Islandsgarn; Álafoss lopi, létt-lopi eller plötulopi. Ska berätta om det mer vid ett senare tillfälle.

I den här bloggen kommer jag lägga ut mina alster och design, och kom gärna med kommentarer om du har åsikter eller tankar.